Jak potěšit lid

Někdy stačí málo a jste jako vedoucí představitel vašeho města alias primátor zase o něco populárnější. A ani to město nemusí stát mnoho peněz. Všechno, co k tomu potřebujete je jen naslouchat lidu a chodit s očima otevřenýma a ostatní už přijde samo. Vždyť již od dob starého Říma se traduje, že lid potřebuje chléb a hry. A nejinak je tomu i dnes. Pokud si někdo myslí, že se prostí občané zajímají o politiku, morální kredit a výsledky svých vedoucích představitelů města, tak je vedle jak ta jedle. Lidé stejně jako dříve, tak i dnes se chtějí pouze dobře najíst a pobavit, a jinak tomu nebude.

Chléb a hry

Takže když je člověk vnímavý a bystrý, tak své politické body před volbami může sklidit velice snadno. Obzvlášť, když se zrovna koná nějaké významné sportovní mistrovství a tak podobně. To se najednou všichni občané cítí být vlastenci a chtějí rozhodné okamžiky prožívat pospolu jako národ. Není tedy nic snazšího, než v té době na náměstí postavit pódium s promítacím plátnem, před něj několik řad laviček, k tomu stánek s občerstvením a půjčovna elektrocentrály už zařídí, aby vše mělo šťávu. A minimálně po dobu promítání přímých přenosů jste ten nejoblíbenější primátor široko daleko.